Noel Dede

1843 de Charles Dickens‘in yazdığı Christmas Carol adlı kitap.
Noel hikayesi, geyikler, popularitesi bu kitaptan sonra başlamış.
İlginç değil mi?

image

Bizim Köye Uzaylı Geldi

Unutkanlık. Ezberleyememe.
Herkes şikayet eder. İmam-ı Azam, anlayamazmış,
-Unutmak nasıl bir şey?

“Hafızayı beşer,  nisyan ile malüldür”.
“Harama nazar, nisyan verir”.
Bu sözler, derin anlamlar taşır. Çaresi var.
Harama bazardan imtina değil elbette.
Hafıza teknikleri ile.
Bunlardan bir tanesi hafıza askısı kullanmak.
Meselâ 11 rakamını Bilecik ile ilişkilendirmek.
Ne olabilir?
Nasıl ilişkilendirebiliriz?
Size Bilecik ne ifade ediyor?
Bana çene suyu çeşmesi. Ayrıntıyı boşverin.
11 yerine o çeşmeyi kullanın.
Saçma bir hikaye yazın.
Ayrıntısını anlatmak uzun sürer.
Şunu bilelim ki, sadece bir kez, evet bir kez okuyarak bir sureyi ezberleyebilirsiniz.

Canımsın

image

Deaf Alphabet.
El dili.
Artık ne derseniz.
Konuşmak sadece dil ile olmuyor. Hani var ya. Kıyamet günü, her aza, konuşacak. Kişi susacak.
Günahlar bir bir dökülecek azaların lisanından.
İnanmak güç değil mi?

Bakınız yukarıdaki işaret ne demek.
Dünyanın neresine giderseniz gidin, seni seviyorum mânâsını taşıyor.
Bir kitap yazarsın.
Sağır alfabesi. Sağır konuşma dili.
Rastlayanınız vardır.
Dilden dökülen sözcüklerin sahip olduğu vurguyu bile alabiliyorsunuz.
Hüve nüktesindeki hava/ses etkileşimi bahsini hatırlayınız.
Nasıl oluyor da, her bireyin ses rengi farklı?

“o  ﻫُﻮَdeki havanın belki unsur-u havanın herbir parçasının herbir zerresi, bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve radyo ile konuşanlar kadar manevî şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin, neşretsin.”
Sözler

Subhanallah

Steno

Nüfus cüzdanı eskiyenler hatırlayacaktır.
12 eylül darbesi sonrasında, 3 lider ortaya çıkarılmıştı. Turgut Sunalp, bunlardan biri. TV’de açık oturum ve lider tartışmaları, bugünki kadar ayrışma olmadığından, yapılabiliyordu.
Biri konuşurken öteki medenice dinlerdi; istisnalar olsa da. Not da bol bol alırlardı. Kamera açısına birden Sunalp’in yazısı girdi.
O da ne? Yılmaz Atatürkçü ve laik Sunalp, Osmanlıca yazmakta. Şunu demek zorunda kaldı.
-Steno olarak kullanıyorum.

image

Yazdığı bu değildi elbet. Ama spikerin ağzı açık kalmıştı.
Şu gelecek osmanlıca ibareden ilham alamamıştı. Ne acı.

image

Steno, konuşma dilini , hızlı bir şekilde yazı diline aktarma amacıyla üretilmiş. Latin alfabesi kökenli.

image

Alfabesi böyle bir şey.
Hece, harf karışık.

image

Tıpkı ecdadımın yazı dili gibi.

image

Benzerlik müthiş. Ne de olsa fıtrî bir gelişme. Batılıların kendi alfabesini, ecdad harflerinden ilham alarak yaptığını düşünüyorum. Doğrusunu yanlız Allah bilir.
Elimizde olanı kullanıvermek yerine önce latin alfabesine geçip, sonra onu bozmak. Bu da erken Cumhuriyetçilerimizin marifeti.

Nokta

“İlim bir nokta idi, onu cahiller çoğalttı.”
Hz. Ali (R.A.)
Kıymetli dostlar.
Bu sözün mânâsını anlamamış, kendimce te’vil etmiştim; şu barkod mucizesi ortaya çıkıncaya kadar.

image

Bakınız bu, sadece bir noktayı ifade ediyor. Herhangi bir barkod okuyucusu ile, bunu doğrulayabilirsiniz. İnsansı cep telefonu mucizesi, bunu kolaylaştırmış durumda.

image

Bu da sekine duasını ifade etmekte.
Aslı şöyle:
   ﺳَﻜِﻴﻨَﻪ‌
ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ
ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ
ﻓَﺮْﺩٌ ﺣَﻰٌّ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ﺣَﻜَﻢٌ ﻋَﺪْﻝٌ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﺳَﻴَﺠْﻌَﻞُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑَﻌْﺪَ ﻋُﺴْﺮٍ ﻳُﺴْﺮًﺍ ٭
ﻭَ ﻋَﻨَﺖِ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﻩُ ﻟِﻠْﺤَﻰِّ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮﻡِ ٭ ﻭَ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺑِﻜُﻢْ ﻟَﺮَﻭُٔﻑٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ ٭
ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﺗَﻮَّﺍﺑًﺎ ﺭَﺣِﻴﻤًﺎ ٭ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻏَﻔُﻮﺭًﺍ ﺭَﺣِﻴﻤًﺎ ٭
ﻓَﺎِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻔُﻮًّﺍ ﻗَﺪِﻳﺮًﺍ ٭ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﺳَﻤِﻴﻌًﺎ ﺑَﺼِﻴﺮًﺍ ٭
ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ ٭ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺭَﻗِﻴﺒًﺎ ٭  ﺍِﻧَّﺎ ﻓَﺘَﺤْﻨَﺎ ﻟَﻚَ ﻓَﺘْﺤًﺎ ﻣُﺒِﻴﻨًﺎ ٭ ﻭَ ﻳَﻨْﺼُﺮَﻙَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻧَﺼْﺮًﺍ ﻋَﺰِﻳﺰًﺍ
ﺍِﻥَّ ﺣِﺰْﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻐَﺎﻟِﺒُﻮﻥَ ٭ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻘَﻮِﻯُّ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ
ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻨِﻰُّ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ ٭ ﺣَﺴْﺒِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ
ﺣَﺴْﺒُﻨَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻮَﻛِﻴﻞُ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍْﻟﺎَﻛْﺒَﺮُ
ﺍِﻳَّﺎﻙَ ﻧَﻌْﺒُﺪُ ﻭَ ﺍِﻳَّﺎﻙَ ﻧَﺴْﺘَﻌِﻴﻦُ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

İnanılmaz değil mi?