21. Yüzyıl

Herşey ne kolay;  eğer istenirse.
Akıllı telefonlar birçok şeyi bizim için düşünüyor ve hallediyor.
Normal ve sıradan bir müslüman; benim gibi, gunde
4444 Salat-ı tefriciye
1000 ihlas
500 hasbunallah
313 ayetel kursi
41 fatiha okumak ister.
Ama takatimiz ve gayretimiz yetmez.
Bir kez Kur’an hatim indirmek hayalimizdir; Cevşen hatmi de öyle.

Süleyman efendi hz ekibi, kurdukları manevi şirket ile haftada bir bunları yapıyor.

Ezan Vakti uygulaması da öyle.
Mürşit olmuş.

Günde yukarıda sayılan hatimleri indirmek için
Yazı ile bir
Sayı ile 1 kez okumak yeterli;
1 ayet
1 hasbunallah
1 ihlas
1 ayetel kursi
1 fatiha.

Bu devirde
Ulül azim bir Peygamber’in okumaya takat yetiremeyeceği ( sayı olarak) zikri yapmayı bize kolaylaştıran O Yüce Zât’a şükür olsun.

…….
Cep telefonu Mürşit’im oldu.
Subhânallah.

“Peygamber Efendimiz (sav) çok müteessir olduğu bir gün:
─Ya Rabbi! Beni, insanlara ve cinnilere Peygamber kıldın. Ömrüm kısadır, ümmetimin ömrü de kısadır. Ümmetim günahkârdır. Ümmetin ahir zamanda yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bunların hali ne olacak?, diye ağladı.
Cenab-ı Allah O’nun yakarışına, derhal Cebrail (as)’ı yolladı. Cebrail (as):
─Allah’ın selamı var ya Muhammedül-Mustafa. Senin ümmetinin âlimleri, Şeriatla amel edip, Tarikata sülûk eden, ihlâslı, takva olan âlimlerdir ki, bunlar senin varislerindir. Verasetül-Enbiyadır. Bunlar Beni İsrail Peygamberlerinin muadilidirler…deyince, Peygamber Efendimiz (sav):
─Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah.”

Onu Seviyorum

image

Hayatını başka insanların hayatına adadı.
Normalde domuzdan hoşlanmam.
Ama
Ciddi bir egitim amacıyla uyudu.
Bir daha asla uyanmayacak.
Ona eziyet etmedik.
Acı çekmedi.
Uyudu.
Bir daha uyanmadı.

Onu sevdim.

Allah, onu gıda olsun diye yaratmamış.
Ama
Farkında olmadan da olsa yaptığı fedakârlık yüzünden onun
Hem bedenen
Hem ruhen cennette yer almasını arzu ediyorum.
Doğrusunu yanlız Allah bilir.