Nirvana

Filmlerde duymuşuzdur.
-Ben sana lâyık değilim. Beni affet.
İşlediği bir günah, bir hata, sevdiği kişiye karşı kendini temiz görmeme duygusu.
Temiz hisseden kadar.
Sevilen, onu affedinceye kadar veya bir ödeşme, bir temizlenme ritüeline kadar bu durum değişmez.
Zira sevilen
Onun
Cennet’i,
Nirvana’sıdır.
Onun teveccühü bile, kusurlu olduğunu düşünene azab verir;
Sevdiginin onu temiz görmesi bile.
Ne zaman temizlenir. O zaman
Onun teveccühü, ikramı keyif vermeye başlar.

Tek Sevilesi olan Şânı Yüce Allah’a lâyık mıyız?
İlk cevabımız evet.
Hemen daima evet.
Ötelerde
Gerçek ortaya çıkınca
Sırları vâkıf olunca da inşaallah aynı düşünürüz.
Yoksa
Temizlik sahasına bizi kendi ayaklarınız götürür.
Affet ya Râb.

Selamlar

image

Birlik içinde
uyanık erler böyle dolaşır. Aniden çıkan bir rütbeliye karşı tedbir. Bu er selamıdır. Üst’üne  selamını göstermek zorundadır.  Niye? Çünki ast’dır. Ona öyle öğretilir.
Üstlüğünü tanıyorum. Mesajı bu.
Beden dili ile.

image

Şehir içinde,  gündüz gezen dostlarımız
Onlar da beden dilleri ile insanoğlunun ‘üst’lüğünü tanıdıklarını gösterirler; kuyrukları ile.
Ona kim öğretmiş acaba?
Üstelik hepsi biliyor.  Alaska, Çin, Mumbai, Abu Dabi, Kars. Hepsi. Hepsi.
Ya Alim C.C.

Dilim Olmuş Söyler

Baytar.  Akif. Baytar’lığı kimin umrunda.
Tüccar.  İmam-Azam. Kumaş satması ne gam.
Sevk-i ilahi
Sevdiği
(Ve sevilme lutfunu takdir edebilen) kullarına
Milletin de teveccühüne mazhar etmekte.
Teveccüh olmasa ne önemi var.
Bir lahza, İsm-i Hayy ayinesi olsa bir canlı,
vazifesi tamamdır.
Bir an,
Şöyle kısacık görünse kainatta, kafi.
Hatta göründüğü bile görünmeyecek kadar kısa olsa bile.
O bir Akif değil; severiz. Ruhumuzun marşını yazmakta her hafta.
O bir İmam-ı Azam değil,  özleriz. Fıtratımızın haykırışında lâl olmuş dilimizin anahtarı olur, vekili olur söyler.

image
Eczacı.
Kimin umrunda.

Dileriz
Şanı yüce Allah’tan,
Muhabbetimiz
Ebedi olsun.

Lüks

“Lüks yaşamaktan sakın.
Çünkü Allah’ın gerçek kulları
lüks yaşamazlar.”
Şanlı Peygamberimiz böyle buyurmuş.
Aklım havsalam almıyor.
O zamanın lüksü acaba nasıl idi.
O zaman lüks yaşayan
Günümüzde kendini nasıl hisseder.
Muhtaç hisseder eminim.

Hakkını Verme

Bu dünyada olmamızın sebebi.
Yaratılış gerçeği.
Esma-ül Hüsna’ya ayine olmak.

Bu merkezde
Nimeti verenin bizden istediği
Zikir
Fikir
Şükür

Zikir, yani besmele.
Şükür,  yani elhamdulillah.
Fikir?
En zoru.
Her lokmada
Ya Rezzak CC demek olabilir mi?