Hüsamettin Cindoruk

Bir dönem Türk siyasetinde rol oynamış avukat menşeli zat. Emanetçi derlerdi. Süleyman Demirel’in emanetçisi. Güya belli bir süre sonra elindeki iktidarı O’na devredecekti. Onun için zor günlerdi.  Sorsalar eminim ki memnun değildi emanetçilikten. Sonra Cumhurbaşkanlığı vekilliği de yaptı. Allah,  varsa taksiratını affetsin. Ömrünü uzun, amelini makbul, ağzını dualı etsin.

Bir dostum
ki fabrikası vardı
Ne iş yapıyorsun?  dediklerinde;
Emanetçisiyim
Derdi. Memnun idi vazifesinden.

Ne ince mesaj:
Kim verdi?
Kime gidecek?
Vebali var mı?

Sanırım
Emanetçiliğin şerefi
tevdii edenle alakalı.

Şükür olsun verdiğine, vereceğine.

Reklamlar

Darwin’i Yedi

Dil paça.  Çok sevdiğim bir çorba.  Az bulunur. Dilin kemiği olmadığı gibi, temini de güç ve pahalı. Çorbaya harcaması yazık olur.
Beyin salatası.  Lokum gibi yersin.
Bonfile. Yağı az. Kıymetli bir et.  Az dinlenmişi nefis olur. Mangalda çıtır çıtır. Şöyle terbiye ettikten sonra.
Göz. Balığınkini hüp hüp sömürmesini sevenler var.

Bedenimizde enteresan bir düzen ve intizam var.
Saymakla bitmez.
Hangi köşeye baksan bir alem.
Dil
Beyin
Bonfile
Göz Küresi yatağı.

Buralarda yağ birikmez. Meselâ, dil. Yağlansa felaket.  Nefes de alınamaz. Beslenme de sağlanamaz.
Beyin. Yağlanması ve hacim artışı felaket olur.
Bonfile.  Böbrek damarlarını, sindirim sistemi kanlanmasını ciddi bozar.
Göz.  Uuuu. Perişanlık.

Sadece tesadüfle açıklamak imkansız.  Muhal.

Dil paça içerken,  üstüne beyin salatası, akşama bonfile, mangalda. Göz değer.  Gizli ye Darwin’i.

Ender-i Nadirattan

image

Bazı durumlar vardır ki
Çok çok nadirdir.  Ancak, vûkû bulmaları felaket olur.
Mesela çocuklarda kasık fıtığı boğulması.
Aileleri bilgilendirirken hep ikinci dünya savaşındaki bombalardan bahsederim.
Bu meşhum olay gerçekleşti maalesef.
Bu bombayı yapan, atan ekibin kulakları çınlasın.70 yıl sonra hedefini buldu. Ama yanlış hedef.
Daha büyükleri de var.
Beddua gibi.
Edersen
Dönüp seni vurabilir.
Allah uzak etsin.

Ruznâmeden Kan Damlar

image

1453 yılında kaleme alınmış; gün be gün.
Aklımdaki bir çok soruya cevap oldu.
Fetih çok yoğunluklu bir muharebe olmamış her daim.
Ki belki de tüm savaşlar aynı; tüm fetihler.
Muharebeler esnasında sık sık strateji değişiklikleri olmuş. O iri iki top, kâh oraya, kâh buraya taşınmış.
Pera sırtlarından 72 parça deniz taşıtı kaydırılmış.
Bunlar,  ölümüne saldırmamışlar  rakip donanmaya. Genelde vur kaç.
Fetih gerçekleştirildiğinde zaten Venedik gemileri, yükleriyle beraber kaçıp gitmişler.

Venedik’li yazar, koyu bir hristiyan. Her nefeste ebedi ‘tanrısı’ ndan dem vurup, onun iradesini belirtiyor.  Benim ilgimi çeken şey,  ikide bir
Tanrım ve onun annesi ifadesi. 
Bu kadar açık bir şirk ve küfür yazısı okumamıştım: Hristiyanlıktan kaynak alan.
Aksini iddia edenler de olduğundan, böyle bir ifade yok olabilir mi diye düşünmedim değil bir zamanlar.

Dolandırîrik

Emaneti Dolandırîrik.
Eskiler öyle der;
Erzurum’lu olan eskiler. Camiden eve, evden camiye.
Hayatı bu minvalde devam eder.

Onlar yaşlı. 
Emekli.
Hedef kalmamış.
Beklentisi yok.
Ondan bişey bekleyen de yok.

Aslında hepimiz aynıyız:
Emaneti Dolandırîrik.

Ayağımızı denk alalım.

Ceviz Kabuğu İşime Yaramaz

Aziz kitabımız Kur’an, mânâsı ile mucizedir.
Kağıdı,  mürekkebi,  sıranlaması vs değil. İlk düşünülmesi gereken mânâ. Diğerleri vardır veya yoktur.
Birde şöyle düşünelim.  Mânâ zayıf,  şekil kuvvetli.
25. Söz bu konuda inanılmaz. Okumak lazım.

Galiba mesaj anlaşıldı.
Bunu anlamayan zavallılar uydurmuş.
“Kur’an’da gün 365 kez geçer”.
Hemen atla üstüne.
Ben saydım.
image

415.
Hangi takvime göre acaba?
Mânâ azizim mânâ aslolan.
Cevizin kabuğu mu,  içi mi?

Sahi
6666 ayet nereden gelmiş?
Zira sayı daha az; 6236.

Bir uzman söyle der:
İbn-i Abbas 6616,
Nafi, 6217,
Şeybe, 6214,
Mısır âlimleri 6226,

Zemahşeri,
İbn-i Huzeyme,
Şeyhulislam İbn-i Kemal
Bediüzzaman Said Nursi ittifaken 6666
Bu gün elimizde olan ve dünyanın her tarafında bulunan Mushafların nizamı, Küfî ekolü alimlerinin Hz. Ali’den rivayetle peygamberimiz(a.s.m)’e dayandırdıkları bir tertiptir. Bu Kur’an’daki mevcut ayet sayısı, 6236’dır.  

7

Emekli Maaşı için son yedi yılın ortalaması alınır.
Daha evvelini görmeden gelir devlet. Bidayette asgarî ücret olsa da fark etmez. Devlet eskileri siliverir. İlahî bir sıfat.

Oysa yaşamımızın tamamının ötelerde değerlendirilmesi söz konusu. Vaktaki hacc gibi bir olay vuku bulmaya.
Veya
Daha evvel gayr – i muslim olup da tazelenme olmaya.
O takdirde
Milad değişir.
Annesinden yeni doğmuş gibi olursun.
Üstelik
O yüce
Zât Settarül Uyubdur.
Eskiler bitamamiha silinecektir.  Silindiği bile silinecektir.
Doğuştan veya sonradan
Eğer bir iddian var ise
Ki burada konu Allah’a imandır
O noktadan itibaren ispatlaman gerekir.